Praten over internet voor begeleiders - Noxqs & Tweetfabriek

Tool

Cliënten hebben een smartphone of tablet, een laptop of computer en ook zij hebben een online bestaan. Toch is het niet altijd eenvoudig om te praten over internet en het gebruik ervan. Soms ontbreekt de tijd, de aandacht of de kennis. Erger nog, soms is er geen gesprek om dat het niet de gewoonte is.

Daarom herschreven Sanne van der Hagen van Noxqs en Sonja Heijkamp van de TweetFabriek de tien tips om te praten over internet geformuleerd door Mijn Kind Online. De tien tips werden herschreven zodat ze geschikt zijn voor begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking. Deze tien tips vormen een start om het gesprek met de cliënt aan te gaan.

Links