Lespakket Reclamewijsheid (BUSO) - UCLL

Tool
5 september 2014

In de wereld waarin jongeren opgroeien hebben nieuwe media een steeds grotere impact. Kinderen, jongeren en volwassen moeten o.a. inzien hoe (nieuwe) media functioneren en hoe ze deze media in hun dagdagelijkse leven gebruiken. Om actief te kunnen deelnemen aan de samenleving van morgen is media-wijsheid belangrijk!

De expertisecel Empowering people van UC Leuven-Limburg ontwikkelde in samenwerking met de onderzoeksgroep MIOS van de UA en hogeschool PXL een educatief pakket over online reclamewijsheid. Mediawijs ondersteunde dit initiatief.

Leerkrachten kunnen met dit educatief pakket aan de slag om het thema reclamewijsheid aan bod te laten komen in de klas. Op een interactieve manier worden jongeren aangespoord om mee na te denken over online reclame.

Inhoud

Het educatief pakket gaat specifiek over online reclame. Concreet komen de volgende onderdelen aan bod in het lespakket:

Reclame op het internet in het algemeen
Reclame in e-mails
Reclame op videosites zoals YouTube
Reclame op sociale netwerksites zoals Facebook
Reclame in digitale games
Reclame via mobiele media: sms-wedstrijden en qr-codes

Doelgroep

Dit pakket richt zicht in eerste instantie tot jongeren van 13 tot 16 jaar in het geïntegreerd en buitengewoon secundair onderwijs en die vanuit leermoeilijkheden (o.a. OV3 onderwijs) extra didactische ondersteuning nodig hebben, maar kan ook ingezet worden voor andere doelgroepen.

Opbouw

Het educatief pakket bestaat uit een leerlingenbundel, leerkrachtenbundel, PowerPointpresentaties, digitale oefeningen voor de leerlingen en achtergrondinformatie over reclame voor de leerkracht. De bundels, de presentaties en de oefeningen vindt u hieronder.

Links

Werken mee aan dit initiatief