Opleiding Onbeperkt Mediawijs - Mediacoach voor duo's - VONX & Digitaal.Talent@Gent

Praktijk
6 maart 2017

Digitaal.Talent@Gent en VONX zetten samen in op mediawijsheid en digitale inclusie van mensen met een verstandelijke beperking.

De wereld wordt alsmaar digitaler en digitale media vormen een belangrijke toegangspoort naar de maatschappij. Wie niet overweg kan met digitale media, is niet mee met de samenleving. Onbeperkt mediawijs  werkt aan mediawijsheid en digitale inclusie van mensen met een verstandelijke beperking. Ook voor hen bieden digitale media heel veel mogelijkheden tot zelfontplooiing en sociale contacten.

Mensen met een beperking hebben het recht om te participeren en om hierbij ondersteuning op maat te krijgen. Dit geldt ook in de digitale wereld.

Ondersteuners spelen hierbij een belangrijke rol: help je mensen om kansen te grijpen of focus je enkel op de gevaren? Ga je samen met je cliënt op stap in de digitale wereld of laat je hem alleen? Sluit je digitale media buiten of zie je ze als middel waarmee je cliënt persoonlijke doelen kan verwezenlijken?

Onbeperkt mediawijs is een samenwerking tussen VONX en Digitaal.Talent@Gent en wordt mee ondersteund door Mediawijs, het Vlaams kenniscentrum mediawijsheid.


Opleiding mediacoach voor duo’s

Deze opleiding is bedoeld voor duo’s uit eenzelfde organisatie. Elk duo bestaat uit:

Een ondersteuner die digitale media wil inzetten in zijn/haar begeleidingswerk, en zijn/haar enthousiasme aan collega’s en cliënten wil doorgeven.

Iemand met een verstandelijke beperking die een passie heeft voor digitale media, en die andere mensen met een beperking hiermee wil helpen.

Ondersteuners en mensen met een beperking volgen elk een afzonderlijk vormingstraject rond dezelfde digitale thema’s. Daarnaast werkt elk duo samen in zijn eigen organisatie een project uit.  Ze worden hierbij gecoacht door VONX en Digitaal.Talent@Gent.


Traject

De opleiding

  • 6 opleidingsdagen voor begeleiders met tussentijdse opdrachten
  • 11 opleidingsdagen voor mensen met een beperking, waarvan 6 samenvallen met de opleidingsdagen voor begeleiders.
  • Project: ieder duo realiseert een project in zijn voorziening waarbij ze collega-begeleiders en peers coachen bij hun gebruik van digitale media. Verwachte werkinzet voor het project: 40 uu

Thema’s die aan bod komen:

Wat is mediawijsheid?, Mediawijs begeleiden/coachen, Online identiteit, Sociale mediawijsheid, Online relaties en seksualiteit, Reclamewijsheid, Gaming, Internetverslaving en Mediawijs beleid

Bij ieder thema krijg je tools en inspirerende voorbeelden aangereikt.
Op iedere opleidingsdag is er tijd voor coaching van de projecten.

De cursisten met een verstandelijke beperking bereiden telkens de gezamenlijke sessies voor op een aparte opleidingsdag.


Eigen project

Elk duo zet een project op in de eigen woon-, werk- of vrijetijdscontext van de persoon met een beperking, en voorziet hiervoor:

•  Duidelijk (tussentijds) resultaat tegen het einde van de opleiding
•  Minimum 5 andere personen met een beperking en 5 andere begeleiders betrekken
•  Minimum 2 contactmomenten met beleidsniveau van de organisatie
•  Minimum 40 uur werktijd besteden aan project

Doel

Voor jezelf: je doet kennis en vaardigheden op, denkt na over je eigen mediagebruik en vindt makkelijker de weg in de digitale wereld.

Als persoon met een beperking leer je anderen uit jouw organisatie coachen om digitale media te gebruiken

Als begeleider leer je welke mogelijkheden digitale media je cliënten bieden om hun persoonlijke doelen te realiseren en hoe je de offline en online wereld kan verbinden. Je leert hoe je collega’s kan inspireren om digitale media in te zetten bij hun begeleidingswerk.

Voor je organisatie: je krijgt handvaten om directie en beleid te motiveren om mediawijsheid op te nemen in de doelstellingen.


Alle info over de opleidingsdata en de infomomenten: http://www.konekt.be/projecten/onbeperkt-mediawijs

Korte vormingen binnen 'Onbeperkt Mediawijs'

De opleiding voor duo's is het grootse onderdeel van 'Onbeperkt Mediawijs'.

Daarnaast zijn er ook:

Vormingen voor mensen met een verstandelijke beperking (georganiseerd door VONX)

Hierbij leren mensen met een beperking basisvaardigheden over computer, sociale media, tablets ... We bekijken hoe je die kan gebruiken in jouw leven. En denken na over privacy, grenzen aangeven en netetiquette.

Mediacafés voor iedereen (georganiseerd door VONX en Digitaal.Talent@Gent)

Tijdens de mediacafés kan je bij een hapje en een drankje ideeën uitwisselen rond digitale thema's.

Iedereen is welkom, ook mensen die nog geen ervaring hebben of minder snel leren.


Website voor begeleiders

Op onbeperktmediawijs.be bundelen we tips, tools en goede praktijken voor mensen met een beperking en begeleiders.

Links

Werken mee aan dit initiatief