Zelfstandig op pad dankzij technologie

Artikel

De overheid zet in op de vereenvoudiging van de toegang tot mobiliteit. Toch blijkt dat voor mensen met een verstandelijke beperking de toegang tot basismobiliteit nog steeds onvoldoende is. Daarnaast blijkt dat men te weinig rekening houdt met mensen die niet in staat zijn om te lezen, zich zelfstandig uit te drukken of zich zelfstandig te verplaatsen.

Onderstaande tools zijn ontstaan als reactie op deze problematiek. Ze ondersteunen mensen met een (verstandelijke) beperking de stap naar buiten te zetten. Technologie helpt de wereld toegankelijker te maken en verhoogt zo de levenskwaliteit van zowel cliënt, ouders als begeleiders.

Cloudina

Cloudina is een verzameling van applicaties, aangestuurd via een beheerwebsite. Mensen met een verminderde zelfstandigheid worden door Cloudina ondersteund in hun dagelijkse leven.

Cloudina wordt op maat ingesteld samen met een mantelzorger of professionele coach. Zo beschikt Cloudina over een vereenvoudigde telefoonfunctie, agenda, fotoalbum. Ook BlueAssist is geïntegreerd.

http://www.cloudina.eu/nl

BlueAssist

Het is voor een cliënt vaak niet eenvoudig om een vraag te stellen. Met behulp van de BlueAssist-applicatie kan de cliënt een vraag tonen aan iemand in zijn/haar nabije omgeving.

De begeleider kan samen met de cliënt boodschappen met foto’s en symbolen invoegen in de app die verwijzen naar mogelijkse problemen waarmee de gebruiker te maken kan krijgen wanneer hij/zij zelfstandig op stap gaat.

http://www.blueassist.eu/

Viamigo

Zelfstandig op pad gaan, is niet vanzelfsprekend voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze reizen vaak onder begeleiding van familie, een vriend of begeleider. Wat als niemand hen kan begeleiden?

Viamigo ontwikkelde een platform waarmee mensen met een verstandelijke beperking veilig op pad kunnen. Een coach houdt vanop een afstand een oogje in het zeil en volgt hen in real-time. Wanneer er zich voor de gebruiker een probleem of onverwachte situatie voordoet, kan de coach hem of haar opsporen en actie ondernemen.

http://www.viamigo.be/

Links

Lees meer over