Artikel voorleessofware - foto Hal Gatewood

Gratis voorleessoftware in het onderwijs

Artikel

Heeft jouw kind of leerling een leesbeperking? Dan kan je gebruik maken van gratis voorleessoftware in het basis- en secundair onderwijs. Hoe werkt dit? 

Wie komt in aanmerking voor een abonnement voorleessoftware?

De doelgroep is ruimer dan leerlingen met dyslexie of een leerstoornis. Daarom spreken we over ‘voorleessoftware’ en niet over dyslexiesoftware.

Alle leerlingen uit het  gewoon en buitengewoon lager en secundair onderwijs, en die beantwoorden aan volgend profiel komen in aanmerking:

 • leerlingen met een attest dyslexie = ernstige leesproblemen
 • leerlingen met een attest dyspraxie = ernstige schrijfproblemen
 • leerlingen in het gewoon onderwijs met een gemotiveerd verslag
 • leerlingen met een (inschrijvings)verslag type 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 of basisaanbod.
 • leerlingen met een ADIBib-attest. Dit attest wordt opgemaakt door het CLB en is bedoeld voor jongeren die buiten de bovenstaande doelgroepen vallen maar die wel zinvol gebruik kunnen maken van ADIBoeken en voorleessoftware. Dit attest laat leerlingen toe de voorleessoftware en ADIBoeken te gebruiken zodat ze door de auditieve ondersteuning beter omgaan met schriftelijke instructies en teksten.

Cursisten uit het volwassenenonderwijs, studenten uit het hoger onderwijs en jongeren die huisonderwijs volgen vallen buiten de scope van dit programma. Zij kunnen wel gratis ADIBoeken gebruiken maar moeten zelf de voorleessoftware aankopen of hiervoor een beroep doen op het beleid van hun onderwijsinstelling.

Hoe inschrijven?

Je kan registreren via de website www.leesvoor.vlaanderen

Registratie gebeurt door een accounthouder (leraar, ouder, zorg- of ICT-coördinator, …) die namens een leerling de aanvraag voor de software doet. De aanvrager maakt ook de keuze uit de beschikbare voorleessoftwarepakketten. Vzw Eureka controleert de geldigheid van de aanvraag. De inschrijver krijgt een mail met de info om de weblicentie op te starten voor het lopende schooljaar. Er zijn geen kosten.

Je kan bij de aanmelding een keuze gemaakt worden uit diverse softwarepakketten. De leerling krijgt een gratis jaarabonnement en dus geen kooplicentie. Elk schooljaar moet het abonnement vernieuwd worden.

Gebruikers kunnen het ganse jaar door een aanvraag indienen, er is dus geen deadline voor de registratie. Eens voor een leerling software is gekozen, kan er echter niet meer veranderd worden gedurende het schooljaar.

Houd er rekening mee dat accounthouders expliciet de toestemming van de ouders/voogd nodig hebben om de leerling te registreren. De leerling krijgt een login en wachtwoord voor een weblicentie van een van onderstaande programma’s. De licentie blijft geldig tot het einde van het schooljaar. Daarna dien je de registratie te verlengen en kan je eventueel veranderen van programma.

Welke softwarepakketten kunnen aangevraagd worden?

Er werden 4 softwarepakketten geselecteerd op basis van een aantal functionele criteria. Alle programma’s hebben volgende functies:

 • Spellingcorrectie
 • Woordvoorspeller
 • Voorleesfunctie met 4 talen: Nederlands, Frans, Engels en Duits.
 • Typefunctie
 • Lezen en schrijven in ADIBoeken


 Je kan kiezen uit vier verschillende programma’s van voorleessoftware:

 • SprintPlus
 • Alinea
 • Kurzweil3000
 • TextAid

SprintPlus, Alinea, Kurzweil3000 moet je eerst downloaden op je computer voordat je aan de slag kan. Je moet wel regelmatig een online verbinding hebben om te controleren of je recht hebt om de software te gebruiken. TextAid is een programma dat draait in je webbrowser. Je hebt hiervoor voortdurend internetverbinding nodig.

Op de website van Eureka vind je meer info over de verschillende pakketten, een introductiefilmpje en een link naar een demoversie. 

Meer info

Ga naar  www.leesvoor.vlaanderen  voor de effectieve aanvraag, voor meer informatie en maak er kennis met de vier voorleessoftwareprogramma’s. Neem zeker een kijkje op  www.adibib.be, voor een gratis digitale versie van de schoolboeken.

Bijlagen

Links